”Giberhytten”s`historie.  1947-2010

 

Af Preben Sejersen, mangeårigt medlem af Hytteudvalget

 

I mange år havde FDF Århus 5`kreds (Sct. Lukas sogn) ønsket en lejrplads og en weekend-hytte.

I kølvandet af 2´verdenskrig var pengene små, men medlemstallet stort. Kredsen mønstrede i 1945 omkring 200 medlemmer, en af byens store kredse.

 

I 1947 blev kredsfører Holger Pedersens hustru Ellen imidlertid opmærksom på en annonce i avisen:

3½ td.land til salg i Fulden, 8 km syd for Århus. Pris kr. 7.500,-.

Var det noget vi kunne bruge? Den gamle formand, stifteren af kredsen Hr. A.C.A.Olsen bad de unge førere (sådan hed det dengang)  om at tage ud og se på grunden.

Den var godt nok noget fugtig, men placeringen i Giberådalen ned til åen og i nærheden af de store Marselisborgskove og Moesgård gods var ganske unik. De unge var meget begejstrede for stedet, så det måtte kredsen erhverve.

 

Bestyrelsen lånte nogle penge og fik sat dræningen i gang, så vi fik nu en skøn lejrplads, som var vor egen. Pladsen havde den fordel, at der kun var 8 km at cykle, når vi skulle derud – skønt!

 

Det næste ønske, var at få en kredshytte opført på grunden. Pengene var stadig små, men i sommeren 1947 kom der en mulighed. FDF havde landslejr i Hørhaven, og dertil erhvervede man en af tyskernes gamle barakker som intendanturcenter. Barakken kom fra Silkeborg Bad, hvor den havde tjent som opholdssted for general von Hannekes vagtmandskab. Der var historie i den.

 

Efter lejren fik vi lov til at købe barakken for kr. 2.500-, mod at vi selv rev den ned og fjernede den. Kredsens ledere tog fat, og snart blev den ”opstaldet” i Fulden, pakket sammen og dækket til.

Der stod den et par år, før kredsens kasserer tømrermester Graversen og en af drengenes forældre, entreprenør Hartmann Petersen for gode ord og næsten ingen betaling støbte fundament og satte den adskilte barak på fundamentet.Alt det indvendige og opsætning af de udvendige granskaller skulle lederne selv udføre.

Ildsjælen i denne proces var delingsfører Harry Nielsen. Han fortsatte som ”Hyttefar” til sin død i 1996. Han omkom ved en bilulykke på vej hjem fra Hytten!

Det tog godt 3 år at gøre hytten færdig til brug, og en smuk sommerdag i august 1953 kunne indvielsen finde sted. Der kom mange gaver, især skal nævnes, at kredsformand A.C.A.Olsen gav Hytten en 10 meter flagstang med et smukt dannebrogsflag.

 

Efter datidens målestok var ”Hytten” som den i daglig tale hed, en luksushytte med petroleumslamper, brændekomfur og rindende vand fra egen brønd. Lederværelse med 4 køjer og sovesal med 4 stk. 6 mandskøjer.

Allerede i 1949 plantede vi plantagen op mod vejen. I mange år var den plantage leveringsdygtig af juletræer.

 

Og så gik kredsens drenge i gang med at tage på week-ture til egen hytte. Mange minder knytter sig til denne pionertid. Der kom liv på de 3 tønder land, og mange drenge har fået sig en våd sok i Giberåens vande. Billeder på Hyttens vægge viser nogle af de dramatiske situationer.

 

Stille og rolig indgik Hytten i kredsens daglige arbejde, og når man ikke selv brugte den, kunne andre ungdomskorps få lov at leje den. Og det gav en rigtig god indtægt til vedligeholdelse og nyanskaffelser.

 

I 1967 ændredes brugen af Hytten radikalt. Langenæs Menighedsbørnehave var i pladsnød, og ville derfor gerne oprette en udflytterbørnehave, som man kaldte det. Børnehaven kendte Hytten, og mente det var et godt sted at oprette af afdeling.

Der blev spekuleret meget over forslaget. At indrette en lejrhytte til børnehave, der skulle tilbringe 5 dage om ugen, krævede mange tekniske installationer som varmeanlæg, vandboring, afløb fra toiletter, isolering og ikke mindst myndighedsgodkendelse. Efterhånden blev kredsen og børnehaven enige om en kontrakt, og det praktiske arbejde kunne gå i gang.

Der var lidt problemer med amtslægen, der skulle godkende lokalerne til brug for lønnet personale. Det var især loftshøjden der var et problem, men med en lidt bøjet tommestok løste det sig.

Den 18. februar 1967 var der stor indvielse af udflytterbørnehaven, og ”Hytten” fik navneforandring til det velklingende navn ”Giberhytten”.

I over 40 år har der været børnehave i ”Giberhytten” og samarbejdet har været til stor glæde for begge parter. Vi føler, vi ved dette samarbejde er med til at løse en både social og samfundsmæssig opgave.

Som kuriosum kan nævnes, at der i firserne gik en lille dreng, der hed Nicolai, i børnehaven. Han blev senere borgmester i Århus.

For en del år siden, overgik Menighedsbørnehaven til Århus kommune.

 

Efterhånden kom der piger i FDF. Det skabte et problem, idet vore overnatningsfaciliteter ikke var indrettet til 2 køn.  Det gik den daværende forældreforening højt op i. Børnene havde ikke de store problemer med det, med et forhæng i den fælles sovesal klaredes det foreløbig. Men i længden var det jo ikke en holdbar løsning, så i fællesskab med forældreforeningen opførtes der i 1975 et såkaldt overnatningshus med 4 værelser for i alt 22 personer. Med lederværelset og slagbænke kan der overnatte 28 personer. Overnatningshuset blev købt hos Hørning Tømmerhandel for  kr.18.000 - opstillet. Det indvendige og installationerne sørgede forældreforeningen og lederne for.

 

Efterhånden som energipriserne steg efter oliekrisen, var en bedre isolering nødvendig.

I sommeren 1981 blev gulve og beklædning revet ud af huset. Derefter blev der efterisoleret. Nye gulve og vægge og køkkenet udvidet.  Siden er der kommet opvaskemaskine, køle-og fryseskabe og hvad der ellers hører til et godt lejrkøkken.

 

I 1997 blev arealet omkring hytten befæstet, så der blev gode arealer for børnenes daglige aktiviteter. Udgifterne beløb sig til ca. kr. 97.000.- som blev udredt af kredsen og kommunen i fællesskab.

 

De store miljøproblemer nåede ”Giberhytten” i 2004. Af hensyn til fiskebestanden og vandkvaliteten ved Giberåens udløb ved Moesgård strand, krævede myndigheder afløbsvandet renset bedre end den eksisterende trix-tank kunne præstere. Der blev derfor etableret et mekanisk renseanlæg og ny samletank. Udgifterne beløb sig til ca. kr. 140.000. Efter noget tovtrækkeri indvilgede kommunen i at deltage i udgiften.

 

I 2003 kom kredsen i vanskeligheder på grund af faldende medlemstal. Der var tvivl om den fortsatte beståen som selvstændig kreds. En sammenlægning med en anden FDF-kreds kunne være en mulighed. For at sikre, at ”Giberhytten” ikke kom på fremmede hænder, besluttede kredsbestyrelsen at oprette en selvejende institution. Bestyrelsen består af gamle drenge fra kredsen.

Kredsen består heldigvis stadig og benytter hytten som tidligere.

 

I ugens 5 dage bruges hytten af børnehaven, og i week-enderne benyttes den i vid udstrækning af kredsens medlemmer og andre børne- og ungdomsorganisationer. Det har fungeret godt i de mange år, men kravene stiger. Mange af brugerne har ytret ønske om at få tidssvarende bade- og toilet-faciliteter. Bestyrelsen har derfor arbejdet med planer for en udvidelse af bygningerne.

I sommeren 2009 fik man endelig grønt lys fra myndighederne. Det skal bemærkes, at området er totalfredet, så derfor var det en vanskelig sag at gennemføre.

I løbet af året fik bestyrelsen udarbejdet projekt og indhentet tilbud, og i eftersommeren 2010 igangsattes arbejdet. Der indrettes 2 badeværelser med toiletter og håndvaske. Samtidig går et mangeårigt ønske i opfyldelse, nemlig at sammenbygge hytte og overnatningshus. Det giver ca. 40m2 overdækket udeareal. Udgifterne er beregnet til ca. kr. 550.000.

Finansieringen foretages dels gennem egne midler, banklån og fondsmidler.

 

Dette projekt vil fremtidssikre ”Giberhytten” til fortsat gavn for børn og unge.

 

(”Giberhytten” s historie er opdateret i november 2010, og danner grundlag for Hyttens historie på hjemmesiden

www.giberhytten.dk)

Tilbage til forsiden