Ejerforhold

Giberhytten ejes af den selvejende institution Fonden Giberhytten.

Fonden Giberhytten er oprettet d. 1. januar 2006 på foranledning af og med økonomisk støtte af den hidtidigere ejer FDF Århus 5. kreds.

FDF Århus 5. kreds er repræsenteret i Fonden Giberhyttens bestyrelse, der består af:

Steen Jonsson Agger (formand), Poul Sjøstedt (næstformand), Jesper Sejersen (kasserer), Leif Madsen og Gert Jensen.